Khi nào Ngân hàng được quyền phát mại tài sản thế chấp?
12/03/2022
Thời gian vừa qua, rất nhiều khách hàng bày tỏ với chúng tôi sự lo lắng, e ngại khi thấy Ngân hàng liên tục gửi thông báo phát mại tài sản thế chấp. Vậy, câu hỏi đặt ra là Ngân hàng có quyền phát mại tài sản hay không? Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi giải đáp tới mọi người như sau:

1. Phát mại tài sản là gì?
Phát mại tài sản là quá trình ngân hàng hoặc đơn vị cho vay vốn công bố và bán tài sản bảo đảm công khai theo thủ tục do pháp luật quy định.
Phát mại tài sản thực hiện khi người thế chấp tài sản không thực hiện nghĩa vụ, vi phạm nghĩa vụ quy định tại hợp đồng thế chấp thì tài sản thế chấp có thể bị xử lý thông qua các phương thức theo quy định tại Điều 303 Bộ luật Dân sự 2015.
2. Khi nào Ngân hàng được quyền phát mại tài sản thế chấp?
Trong các hợp đồng thế chấp, ngân hàng và bên thế chấp tài sản sẽ thỏa thuận điều khoản về xử lý tài sản đảm bảo. 
Trường hợp bên vay vốn ngân hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu bên thế chấp chuyển giao tài sản thế chấp để phát mại. Nếu bên thế chấp đồng thuận về việc này thì ngân hàng có quyền tiếp quản tài sản và tiến hành thủ tục phát mại, đấu giá tài sản theo quy định.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn pháp lý, tránh rủi ro trong việc xử lý tài sản đảm bảo khi chủ sở hữu không tự nguyện bàn giao tài sản. Một số ngân hàng thương mại đã chọn phương án khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp, sau đó Ngân hàng tiến hành phát mại hoặc đấu giá tài sản thông qua hình thức thi hành bản án/ quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
Như vậy, ngân hàng được quyền phát mại hoặc đấu giá tài sản theo phương thức thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã giao kết.