Phạm Quang Hùng

Phạm Quang Hùng

Luật sư

Tốt nghiệp Đại học Luật và khoa Luật sư tại Học viện Tư pháp. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Luật sư Phạm Quang Hùng là tố tụng trong các vụ dân sự, hành chính, đất đai, kinh doanh thương mại … Với nhiều năm kinh nghiệm, Luật sư đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho nhiều khách hàng trong nhiều vụ án khó, án phức tạp,