Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

Luật sư

Được đào tạo chính quy tại trường Đại học Luật và Học viện Tư pháp, với 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, tham gia tranh tụng các vụ án về đất đai, hình sự, kinh doanh thương mại nói chung và tham gia tranh tụng trong các vụ án liên quan đến tranh chấp nội bộ doanh nghiệp nói riêng…Luật sư Nguyễn Trung Kiên là nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế. 

Luật sư Nguyễn Trung Kiên hiện đang là Phó Giám đốc công ty Luật TNHH Phạm Vũ. Trong thời gian hoạt động lĩnh vực pháp luật, gần đây Luật sư Nguyễn Trung Kiên đã tái cơ cấu tổ chức, hoạt động cho nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ trong thời kỳ doanh nghiệp khó khăn bởi dịch bệnh, lạm phát kinh tế về phương án tổ chức lại hoạt động doanh nghiệp.