Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Chuyên viên pháp lý

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội khóa chính quy và khoa Luật sư tại Học viện Tư pháp, Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Mỹ Duyên tư vấn cho khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính đất đai, hôn nhân gia đình…tại công ty Luật TNHH Phạm Vũ. Với sự nhanh nhạy của bản thân, chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Mỹ Duyên luôn hỗ trợ hết mình và là cầu nối tin cậy của các cá nhân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính khi họ không thể tự mình thực hiện được.