Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Luật sư tập sự

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội khóa chính quy và khoa Luật sư tại Học viện Tư pháp, Luật sư tập sự Nguyễn Thị Hương tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật đất đai, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hình sự, hành chính ... tại công ty Luật TNHH Phạm Vũ. Với việc nắm bắt kịp thời công nghệ 4.0, Luật sư tập sự Nguyễn Thị Hương thường xuyên tư vấn trực tiếp tại văn phòng và gián tiếp qua mạng xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vướng mắc vấn đề pháp lý. Ngoài ra, Luật sư tập sự Nguyễn Thị Hương cũng đã giúp đỡ được nhiều doanh nghiệp trong việc tìm ra giải pháp trong vấn đề tiền lương, quy chế làm việc tại các công ty có quy mô lao động lớn.