Bùi Văn Trường

Bùi Văn Trường

Luật sư

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội khóa chính quy và khoa Luật sư tại Học viện Tư pháp, Luật sư Bùi Văn Trường đã tư vấn pháp lý và tham gia tranh tụng các vụ án về đất đai, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hình sự, hành chính... tại khu vực thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh.